Ostrów Lednicki zabytki

Przed tysiącem lat Ostrów Lednicki był jedną z rezydencji pierwszych władców Polski. O zapomnianej wyspie przypomniał w I połowie XIX wieku hrabia Edward Raczyński. Dzięki prowadzonym na niej i jeziorze licznym pracom archeologicznym odkryto wiele pozostałości. Można na nią udać się promem.

więcej
Ostrów Lednicki zabytki

Zamek w Kórniku i arboretum

Pierwsze wzmianki o kórnickiej siedzibie ziemiaństwa wielkopolskiego pochodzą z XIV wieku. Dzisiejszy Kórnik swoją sławę zawdzięcza Tytusowi Działyńskiemu. Zobaczyć tu można zbiór mebli z XIX wieku, 350 tys. woluminów, gruszki na wierzbie wśród 3 tys. gatunków roślin rosnących w kórnickim arboretum.

więcej
Zamek w Kórniku i arboretum

Ostrów Tumski Poznań

Ostrów Tumski to wyspa, od której rozpoczęły się historyczne dzieje państwa polskiego. W centralnym punkcie Ostrowa znajduje się katedra – pierwsza katedra wybudowana na ziemiach polskich. W jej wnętrzu spoczywają prochy pierwszych władców Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

więcej
Ostrów Tumski Poznań

Rogalin pałac i dęby

W podpoznańskim Rogalinie można zwiedzić rezydencję rodu Raczyńskich. W 1991 roku ostatni męski potomek rodu przekazał narodowi polskiemu pałac i otaczający go park. Pałac, galeria malarstwa, powozownia i dęby rogalińskie - w liczbie 1000., zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem zwiedzających.

więcej
Rogalin pałac i dęby
Kategoria: Gniezno

Gniezno zabytki

Gniezno - rys historyczny

Pierwsze ślady zamieszkiwania dzisiejszych terenów Gniezna pochodzą sprzed kilku tysięcy lat.
Miasto położone jest na 7. wzgórzach wśród kilku jezior.
Na Wzgórzu Lecha w X wieku został wzniesiony gród państwa Polan.
Stał się on , oprócz grodu w Gieczu, Poznaniu i na Ostrowie Lednickim , jedną ze stołecznych rezydencji książęco-królewskich pierwszych władców Polski.

Do końca X wieku Gniezno było centrum pogaństwa państwa Polan, Polski.

Katedra w Gnieźnie

PierwszaW II połowie X wieku, na wzgórzu Lecha, wzniesiono świątynię, w której to w roku 997 pochowano zwłoki biskupa Wojciecha.

W roku 1000, podczas spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim Ottonem III, grodowa świątynia otrzymała tytuł archikatedry i metropolii.
Katedra w Gnieźnie jest pierwszą archikatedrą w Polsce.

Pierwsza królewska koronacja w Polsce - Bolesława Chrobrego - odbyła się w katedrze w 1025 roku, a kolejne cztery miały miejsce w latach 1025, 1076, 1295
i w roku 1300.

W 1239 roku miasto otrzymało prawa miejskie  i było w tym czasie znaczącym ośrodkiem gospodarczym i politycznym kraju.

W 1331 roku Gniezno zostało zniszczone i rozrabowane przez Krzyżaków.
Odbudowano je dzięki staraniom Kazimierza Wielkiego – ostatniego króla z dynastii Piastów

W 1419 roku arcybiskupom gnieźnieńskim został przyznany tytuł Prymasa Polski i z krótkimi przerwami na przestrzeni wieków jest on nadal im przynależny.

Do XVII wieku miasto charakteryzował ożywiony handel międzynarodowy.
Pośród wielu najróżniejszych jarmarków dominował handel futrami, skórami, suknem i bydłem.

Kolejne wieki były pasmem niepowodzeń w wyniku licznych zaraz, pożarów, wojen i powstań.
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku Wielkopolska została wcielona do Prus. W wieku XIX, w czasie zaboru pruskiego został zmieniony układ urbanistyczny centrum miasta.
Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w 1919 roku, Gniezno powróciło w granice Polski.

Gniezno dwukrotnie odwiedził papież Jan Paweł II.
Pierwsza wizyta odbyła się w roku 1979. Drugi raz papież przyjechał do Gniezna w 1997 roku z okazji uroczystości upamiętniającej tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.
W uroczystości tej brali także udział przywódcy 7 państw Europy środkowowschodniej.

Miasto Gniezno może poszczycić się wieloma godnymi podziwu zabytkami. Należą do nich:
  • katedra w Gnieźnie wraz z konfesją, relikwiarzem św. Wojciecha;
  • Drzwi Gnieźnieńskie z 1175 roku, najstarszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce 
    (18 scen  spiżowych ukazujących życie i śmierć  św. Wojciecha);
  • Wzgórze Lecha - świadek potężnego 4 członowego grodu;
  • Muzeum Archidiecezjalne z dziełami sztuki sakralnej i najbogatszym w Polsce  skarbcem katedralnym;
  • Muzeum Początków Państwa Polskiego;
  • kościół św. Jana Chrzciciela wraz z jego cenną polichromią z XIV wieku;
  • kościół i klasztor Franciszkanów fundacji króla Przemysła II wraz z grobem bł.  Jolenty, małżonki fundatora
  • gotycki kościół farny, św Trójcy wraz z otaczającymi go obronnymi murami miejskimi.

Galeria zdjęć - zabytki Gniezna

Chcąc wzbudzić Państwa zainteresowanie tym wspaniale historycznym miastem zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdjęć na trasie Szlak Piastowski >

Zwiedzanie Gniezna

Aby przy okazji zwiedzania Gniezna uzyskać prawidłowe informacje o jego zabytkach polecam skontaktować się z Przewodnikiem Królewskim.

Pracują tu prawdziwi pasjonaci historii, interesujący się w sposób szczególny dziejami Wielkopolski.

Można umówić się korzystając ze strony kontaktowej >