Przewodnik Królewski
os. Oświecenia 83/5
61-211 Poznań
kom.:
kom.:

Żydzi w Poznaniu

« Powrót

W dziejach miasta Poznania ludność żydowska stanowiła zawsze mniejszość narodowościową (sięgającą sporadycznie do 23% ogółu mieszkańców). Przez wiele wieków Żydzi zamieszkiwali dzisiejsze tereny w pobliżu Starego Rynku przy ul. Żydowskiej, Wronieckiej i Stawnej. Tam można zobaczyć wiele budowli stanowiących i dziś własność Gminy Żydowskiej. Ważnym i przez wiele lat budzącym wiele kontrowersji (co do sposobu jego użytkowania – pływalnia miejska) jest pozostałość po dawnej, jednej z wielu synagog, która to niebawem zostanie przebudowana na luksusowy hotel.  Kamienice w północnej części Starego Rynku jak i w wielu innych częściach Śródmieścia przypominają o handlowej i przemysłowej działalności Żydów. Fontanna ufundowana przez Żyda G. Kronthala na al. Marcinkowskiego stanowi elegancki dekoracyjny fragment miasta. Zamów wycieczkę! »

Zobacz: Zdjęcia »  Cennik »

Dawna synagoga

Fontanna Krothala Gmina żydowska